AdvocaatBijVerhoor.nl

Advocaat bij verhoor

Sinds 1 maart 2016 heeft iedere verdachte het recht om zich tijdens zijn verhoor te laten bijstaan door een advocaat. Een van de redenen hiervoor is dat in het verleden is gebleken dat verdachten tijdens verhoren zodanig onder druk werden gezet dat geen sprake meer was van het ‘vrijelijk afleggen van een verklaring’. In een aantal spraakmakende gevallen leidde die druk zelfs tot valse bekentenissen die bijdroegen aan langdurige gevangenisstraffen en zelfs oplegging van TBS.

Daarnaast schrijven de verhoorders bijna nooit op wat er nu precies wordt gevraagd en wat daarop wordt verklaard door een verdachte. Hierop bestaat al langere tijd kritiek nu rechters en officieren op basis van de samengevatte vragen en antwoorden ter zitting niet kunnen afleiden wat nu exact bedoeld werd met een verklaring.

Voorkom dat u onder druk wordt gezet en dat uw verklaring niet goed op papier wordt gezet; de gevolgen kunnen enorm zijn!

Een advocaat die aanwezig is bij uw verhoor kan u hierbij helpen. Hij of zij is opgeleid om de juridische aspecten van een zaak zo nodig aan de orde te stellen en kan voorkomen dat agenten hun boekje te buiten gaan!

Na het invullen van onderstaand formulier wordt er door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat zo snel mogelijk contact met u opgenomen om uw zaak en het verhoor te bespreken. Aan dit contact en de daaropvolgende bespreking zijn geen kosten verbonden. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar een specialist bij u in de buurt.

www.advocaatbijverhoor.nl is een initiatief van mr. M.J. Lamers, werkzaam als strafrechtspecialist bij Starmans & Lamers Advocaten.
Zie www.sladvocaten.nl voor meer informatie